Σ.ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ – Μ.ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

6Ο ΧΛΜ ΗΡΑΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ

 2810542467 

email: mar_ept1@otenet.gr